ارتباط با ما:

مؤسسه سراج اندیشه اسلامی – طرح مطالعاتی نسیم حیات

تلفن: ۷-۳۶۶۲۵۲۲۱-۰۲۵

تلفن همراه: ۹۶۱۴۲۳۷-۹۱۰

رایانامه: NasimHayat.Pajuhesh@chmail.ir

شناسه تلگرام: @NasimeHayat