نسیم حیات

طرح مطالعاتی آثار شهید سید مرتضی آوینی

نسیم حیات

طرح مطالعاتی آثار شهید سید مرتضی آوینی

مراجعین محترم:

لطفا بعد از مطالعه‌ی طرح نسیم حیات و گوش کردن به فایل صوتی توجیه طرح نسیم حیات، فرم اطلاعات فردی اعضای نسیم حیات را دریافت وتکمیل فرمایید و به آدرس ایمیل نسیم حیات به نشانی nasimehayat12@gmail.com ارسال فرمایید.

1-فرم اطلاعات فردی

دریافت(word)
حجم: 361 کیلوبایت

دریافت(pdf)
حجم: 138 کیلوبایت