نسیم حیات

طرح مطالعاتی آثار شهید سید مرتضی آوینی

نسیم حیات

طرح مطالعاتی آثار شهید سید مرتضی آوینی

بسمه تعالی

 طرح مطالعاتی آثار شهید سید مرتضی آوینی(ره) با عنوان «نسیم حیات» توسط مؤسسه فرهنگی سراج اندیشه اسلامی با هدف تربیت فکری انسان انقلاب اسلامی اجرا می‌گردد.

 این طرح در اغلب استان‌های کشور در قالب گروه‌های مطالعاتی 10 الی 20 نفره در حال اجرا است و موسسه فرهنگی سراج اندیشه اسلامی، طراحی دوره‌ آموزشی و مدیریت تشکیل و اداره گروه‌ها، امور پشتیبانی ونظارت علمی، اعزام کارشناسان برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی طرح و ارزیابی عملکرد گروه‌ها واعضای آن را بر عهده دارد.

 برای ارتباط با مسئول اجرایی طرح می‌توانید با شماره 09109614237 یا ایمیل nasimehayat12@gmail.com تماس بگیرید.